Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is gemaakt om te voldoen aan de Europese Privacywet, oftewel de AVG. Via Google Analytics worden er automatisch gegevens verzameld van bezoekers. Deze verkoop ik niet door en ik kan ook niet inzien welke personen er op mijn website komen. Echter zorgt het feit dat ze verzameld worden ervoor dat deze privacyverklaring op mijn website moet staan.

Deze privacyverklaring is gemaakt met behulp van de privacy generator veiliginternetten.nl en op basis van voorbeelden van privacyverklaringen van andere vergelijkbare sites.

Privacyverklaring

Bregke.nl respecteert de privacy van alle gebruikers draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je geeft vertrouwelijk wordt behandeld. Mochten wij je gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, dan zijn wij verplicht daarvoor uw toestemming te vragen. Bregke.nl zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

Bregke.nl gebruikt de gegevens van haar klanten op de volgende manier:

  • Als je je inschrijft voor de nieuwsbrief/gratis abonnement dan wordt dit gebruikt om je nieuwsbrieven te sturen. Als je dit niet langer op prijs stelt, kun je je uitschrijven op onze website.
  • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
  • Als je reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij je naam, adres en e-mailadres.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bregke.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • IP-adres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken of een reactie onder een post te plaatsen
  • Locatiegegevens
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
  • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
  • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Bregke.nl heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bregke.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bregke.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Bregke.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bregke.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bregke.nl deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Bregke.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Bregke.nl jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Bregke.nl maakt gebruik van Google Analytics, waar gegevens worden verzameld. Ik deel dus niet actief informatie met andere partijen, maar via Google Analytics gebeurt dit wel. Hiervoor heb ik een verwerkersovereenkomst afgesloten, deel ik geen gegevens en zijn de IP adressen geanonimiseerd.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bregke.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bregke.nl.

Contact

Als je nog vragen hebt over deze privacyverklaring dan kan er via info@bregke.nl contact worden opgenomen.